Projekt BUILD UPON za kreiranje i implementaciju dugoročnih nacionalnih strategija za dubinsku energetsku obnovu postojećih zgrada

U studenom 2016. godine, stupio je na snagu globalni, pravno obvezujući Pariški sporazum o klimatskim promjenama. EU sada mora dodatno podići svoje ambiciozne ciljeve, a jedan od najvećih zajedničkih izazova je obnova europskog fonda zgrada koji daje najveći udio u zbroju svih ciljeva za smanjenje emisija stakleničkih plinova na koje su se zemlje obvezale. Ovo je veliki međunarodni diplomatski uspjeh i vrlo važan zajednički korak naprijed.

Europa zahtijeva, u skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti, od svake države članice pripremanje svojih nacionalnih dugoročnih strategija za energetske obnove postojećih zgrada, prema vrlo visokim standardima energetske učinkovitosti.

Ove strategije su kritične za smanjenje potrošnje energije u Europi, smanjenje utjecaja na klimatske promjene i stvaranje zgrada koje osiguravaju visoku kvalitetu života.

Zemlje Europske unije isporučile su Europskoj komisiji svoje prve verzije strategija do travnja 2014. godine. Ovo Ministarstvo je izradilo svoju prvu verziju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, koja je donesena Odlukom Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine, a Europska komisija prihvatila. Strategije se ažuriraju svake tri godine i dostavljaju Europskoj komisiji u sklopu Nacionalnih akcijskih planova za energetsku učinkovitost. Ovo znači da imamo zadani rok isporuke revidirane Strategije Europskoj komisiji koji je najkasnije do 30. travnja 2017. godine.

Kako nam ide?

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja se sporazumnom suradnjom s Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju, priključilo europskom dvogodišnjem istraživačkom projektu „BUILD UPON“ koji služi za kreiranje i implementaciju dugoročnih nacionalnih strategija za dubinsku energetsku obnovu postojećih zgrada prema principima zelene gradnje.

Build Upon je projekt suradnje 13 europskih zemalja na području energetske obnove zgrada: Italija, Španjolska, Turska, Rumunjska, Bugarska, Češka, Slovačka, Švedska, Irska, Finska, Slovenija, Latvija te Republika Hrvatska. Projekt povezuje više od 1 000 organizacija, od državnih institucija, nevladinih organizacija i tvrtki sve do vlasnika kućanstava.  Build Upon nije usredotočen na tehnička rješenja već unaprijeđenje komunikacije  omogućuje rad na stvaranju procesa koji spaja različite pojedince u produktivnu mrežu koja potiče razvoj i provođenje tih rješenja. Također, BUILD UPON projekt uključuje široke zajednice dionika radi suradnje na pripremi dugoročne strategije energetske obnove zgrada i tako pomaže oblikovati potrebne promjene u postojećim zgradama.

Vlada RH se zalaže kako bi se osiguralo da Strategija povede učinkovitu obnovu zgrada. Potrebna je jača međuresorna komunikacija i suradnja te usklađivanje hrvatskih zakona. Ovo je važno u cilju postizanja veće pravne sigurnosti, prvenstveno investitora, a što će se postići uklanjanjem dvosmislenih pravnih rješenja i ukidanjem nepotrebnih barijera. Vjerujemo da mijenjanje načina suradnje vodi ka snažnijoj primjeni strategije energetske obnove. Uspjeh se sastoji od stvaranja i održavanja inovativnih platformi za međusektorsku suradnju i partnerstvo. Europska politika energetske obnove zgrada bit će ostvariva jedino udruživanjem, boljom suradnjom i komunikacijom između vlade, tvrtki, nevladinih organizacija i vlasnika stanova; pojedinačno su naši resursi nedovoljni za ovaj izazov, ali zajedno možemo postići cilj za energetsko unaprjeđenje postojećih zgrada.

Projekt je započeo 1. ožujka 2015. godine, a organiziran je kroz seriju radionica, svjesno stvarajući zajednice aktera potrebnih za prihvaćanje izazova obnove postojećeg fonda zgrada u Europi. Radionice okupljaju različite dionike tijela državne uprave, lokalne vlasti, građevinskog sektora, energetskog sektora te obrazovnih i drugih javnih institucija u cilju predstavljanja i rješavanja barijera koje koče ili usporavaju provedbu energetske obnove zgrada. Radionice su tematski određene te će neke dati fokus na regionalne izazove, neke na nacionalne izazove, a neke na pan-europske izazove.

Cilj Build Upon projekta je : omogućiti međusektorski dijalog, analilzirati potencijalne barijere u provedbi postojeće strategije energetske obnove te zaključno predložiti mjere za poboljšanja koja će se implementirati u novu verziju dugoročne strategije energetske obnove zgrada.

Do sada je evidentirano više od 1000 ključnih dionika u svim državama koje sudjeluju na projektu, u sklopu Sistemske mape dionika obnove. Također je kreirana i tzv. RenoWiki baza čiji je cilj sažimanje svih inicijativa obnove u 13 država partnera na projektu, kako bi se na jednom mjestu našao prikaz trenutne situacije i putem kojeg bi se dokazani programi mogli iskoristiti u drugim državama.

Trenutni napredak projekta na europskoj razini, sagledan je na Leaders Summitu u Madridu održanom 20. - 21. rujna 2016. godine, sazvanom od strane Svjetskog savjeta za zelenu gradnju. Na summitu je okupljano preko 160 izabranih EU leadera, među kojima su prisustvovali i predstavnici ministarstva, u cilju davanja pogleda na nacionalne strategije, poboljšanja postavljenih ciljeva i dubinske obnove zgrada. 160 voditelja iz preko 25 zemalja okupili su se na suradnji oko jednog od glavnih europskih klimatskih izazova - utvrđivanju ambicioznih strategija nacionalnih obnova zgrada i diskusiji o važnosti suradnje oko nacionalnih strategija obnove zgrada za provedbu Sporazuma u Parizu.

Vrijednost BUILD UPON projekta iznosi 2,35 milijuna eura i financira se sredstvima Europske unije iz programa Horizon 2020 za projekte istraživanja i inovacija, ugovor broj 649727. 

Više na: http://buildupon.eu/hr/


Aktivnosti:

10.04.2017. - Pismo zahvale Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju
21.12.2016. - Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja dodijeljeno priznanje Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju
22.11.2016. - U Zagrebu održana 5. radionica - kreiranje svjesti
25.10.2016. - U Zagrebu održana 4. radionica - znanja i vještine
20.-21.9.2016. - U Madridu održan Leaders Summit - BUILD UPON podrška Europi u pokretanju energetskih obnova zgrada diljem Europe
31.05.2016. - U Zagrebu održana 3. radionica - financiranje
27.04.2016. - U Zagrebu održana 2. radionica - zakonodavstvo
31.03.2016. - U Zagrebu održan stručni skup - 1. radionica
31.03.2016. - BUILD UPON podrška Vladi RH u donošenju nove dugoročne strategije energetske obnove zgrada