31.01.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05)  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za provedbu programa i projekata Europske unije

Odjel za financijsko planiranje i kontrolu
- viši stručni savjetnik –
1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka duže odsutne službenice – redni broj radnog mjesta 132.m.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 08. veljače 2017. godineTestiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održati će se 23. ožujka 2017. godine (četvrtak ) u 10,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 prema rasporedu iz poziva.

Rezultati testiranja biti će objavljeni istog dana tj. 23. ožujka 2017. godine (četvrtak) na oglasnoj ploči Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, u vremenu od 11:15 sati do 11:30 sati, a razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na testiranju održati će se u 11,30 sati.


Tekst Oglasa
Poziv na testiranje