Nacrt Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu na javnom savjetovanju od 20.02.2017. do 22.03.2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je 'Nacrt Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu' za koji je provedeno javno savjetovanje u razdoblju od 20. veljače 2017. do 22. ožujka 2017. godine. Pravilnikom se propisuje sustav izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Pravilnik između ostaloga propisuje i: uvjete i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost; stručnu spremu i radno iskustvo potrebno za pristupanje Programu izobrazbe; sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe i provjere znanja te stručno usavršavanje; Registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na Energetsku učinkovitsot; Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika i dr.  

Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Pravilnika mogla je uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala e-savjetovanje najkasnije do 22. ožujka 2017. godine. Ovim putem skrećemo pozornost da je 'Prilog 2 -  Izgled i sadržaj Certifikata' moguće vidjeti u rubrici Ostali dokumenti.