Informacija o javnoj raspravi

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona' Medvednica provodit će se u razdoblju od 06. ožujka do 04. travnja 2017. godine.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica može se obaviti svakim radnim danom od 8:00 do 12:00 sati u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb. Na javnom uvidu izložen je elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vrsna zona', Medvednica koji sadrži: tekstualni dio (odredbe za provođenje), grafički dio (kartografski prikazi) i priloge (obrazloženje i sažetak za javnost).

Elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dostupan je i na web stranici Ministarstva.

Javno izlaganje u postupku javne rasprave održat će se 21. ožujka 2017. godine s početkom u 14 sati na adresi Ministarstva : Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica mogu se zaključno do 04. travnja 2017. godine dostaviti nositelju izrade Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
  • pisanim putem na adresu:
    Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
  • dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja ili
  • se mogu upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida.
Pozivaju se svi zainteresirani da uzmu učešće u javnoj raspravi te da dostave svoje primjedbe i prijedloge u roku i način kako je propisan ovom objavom.

Informacija o javnoj raspravi 

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
Prijedlog plana, prosinac 2016.