23.02.2017. - Ministar Kuščević na Vladi predstavio projekte važne za Grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju

Na 22. sjednici Vlade Republike Hrvatske, koja se 23. veljače 2017. godine održala u Sisku, predstavljeni su projekti važni za Grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju. Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević predstavio je projekte koji se financiraju i provode u ovom Ministarstvu, pripadajućim zavodima i agencijama, uključujući Državnu geodetsku upravu.

 

Ovdje možemo istaknuti slijedeće :


Kapitalne pomoći

Temeljem Odluke ministra o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za 2016. godinu, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja odobrilo je projekte u vrijednosti 30.070.000 kn. Za Sisačko-moslavačku županiju odobreno je 12 takvih projekata, u ukupnom iznosu od 1.587.000 kn. Napominjemo da je u tijeku natječaj koji se provodi temeljem Odluke Ministra od 26. siječnja 2017. godine o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu.

Energetska obnova zgrada

Vezano za energetske obnove zgrada, Vlada Republike Hrvatske donijela je četiri nacionalna Programe energetske obnove zgrada, koje je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. U okviru Pilot projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“., na području Sisačko-moslavačke županije ugovorena su 2 projekta energetske obnove zgrada ukupne vrijednosti investicije oko 9 milijuna kuna. Za sufinanciranje je odobreno gotovo 6 milijuna kuna. Radi se o Dječjem vrtiću Petrinjčica (u Petrinji) i Osnovnoj školi Vladimira Vidrića (u Kutini). Za drugi Pilot projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ na području Sisačko-moslavačke županije potpisano čak 11 ugovora, ukupne ugovorene vrijednosti 1.517.956,60 kn, od čega 1.301.401,26 kn čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.

Do 20. veljače 2017. godine bio je otvoren Poziv „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ . Iz Sisačko-moslavačke županije na navedeni natječaj zaprimljeno je 15 projekata.

U programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020. godine planirano je da se svake godine obnoviti 1% površine višestambenih zgrada. Na području Sisačko-moslavačke županije ugovorena su 2 projekta ukupne investicije od preko 3,7 milijuna kuna.

Dana 31. siječnja 2017. godine zatvoren je Poziv „Energetska obnova višestambenih zgrada“, koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a za koji je iskazan veliki interes upravitelja odnosno predstavnika suvlasnika zgrada. Za područje cijele Republike Hrvatske izdano je 611 Izjava Fonda za zaštitu okoliša o spremnosti projektnih prijedloga za energetsku obnovu, u iznosu ukupne investicije cca milijardu kuna. U tom iznosu 60% su bespovratna sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 613 milijuna kuna. Točni iznosi znati će se nakon što prođe postupak evaluacije projektnih prijava koji traje 120 dana od dana zatvaranja Poziva. U ovom trenutku je u sklopu tog Poziva iz Sisačko-moslavačke županije za energetsku obnovu izdano Izjava za 17 višestambenih zgrada ukupne investicije 31 milijun kuna, od toga 18,8 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Od navedenih 17 zgrada, 5 ih je u Gradu Petrinji, a 12 u Gradu Sisku.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora koju provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama  za razdoblje od 2014. do 2015. godine provodio se i tijekom 2016. godine. U sklopu navedenog, tijekom 2016. godine potpisano je 8 ugovora o energetskom učinku za 42 zgrade, ukupne neto korisne površine 114.000,00 m2. Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora iznosi 397 milijuna kuna.  Na području Sisačko-moslavačke županije ugovoren je projekt obnove zgrade Športsko-rekreacijskog centra Sisak – zatvoreni olimpijski bazen, ukupne vrijednosti investicije oko 27 milijuna kuna. Za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predviđeno je oko 10 milijuna kuna. U tijeku je verifikacija projekta.

Radi bolje realizacije i ostvarivanja planiranih rezultata, u tijeku je priprema prijedloga Vladi Republike Hrvatske novog Programa za energetsku obnovu zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. - 2020.

Sufinanciranje prostornih planova

Prošle godine, dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sufinanciralo je izradu prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, od čega je na području Sisačko-moslavačke županije dodijeljeno 187.500,00 kn sredstava, i to za V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje i II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor.

Dodjela sredstava Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

Sredstva pomoći se dodjeljuju i za sudjelovanje županijskih zavoda u provedbi reformske mjere razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja te za sudjelovanje u projektu jednoznačne obrade podataka prostornih planova županijske i lokalne razine za potrebe izrade dokumenata državne razine, prema nalogu ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Hrvatski zavod za prostorni razvoj je Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za navedene svrhe u 2016. godini dodijelio ukupno 113.644,00 kn. Posebno je važno istaknuti da je Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije svojim stručnim kapacitetima sudjelovao i u obradi podataka prostornih planova drugih županija te je na taj način dao dodatni doprinos projektu državne razine. 

Aktivnosti Državne geodetske uprave na provedbi programa katastarskih izmjera na području Sisačko-moslavačke županije

Na području Sisačko-moslavačke županije za 12 je katastarskih općina, katastarski operat i zemljišna knjiga stavljen u primjenu. Ti poslovi obuhvaćaju, ukupno 10704 ha, a vrijednost izvršenih geodetsko-katastarskih usluga je 17.432.492,00 kuna. Trenutno se obavljaju poslovi za 1 katastarsku općinu ukupne površine 2457 ha i vrijednost 3.886.920,00 kuna.


Zagreb, 23. veljače 2017. godine

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje