Subvencioniranje stambenih kredita

21. svibnja 2018. - Zbog velikog interesa građana, a na temelju podataka dobivenih analizom primjene zakona, izrađene su izmjene i dopune postojećeg Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se nastojalo poboljšati ovu mjeru stambenog zbrinjavanja. Javno savjetovanje provedeno je u razdoblju od  20. travnja 2018. godine do 19. svibnja 2018. godine putem portala eSavjetovanja. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su se aktivno uključili davanjem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja koje će se razmotriti prilikom izrade nacrta prijedloga zakona koji će biti upućen Vladi Republike Hrvatske na donošenje u narednim tjednima. 

Sukladno prijedlogu zakona za koji je provedeno javno savjetovanje uvjeti subvencioniranja bili bi sljedeći:

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Do sada je provedbom Zakona o subvencioniranju stambenih kredita prema objavljenom javnom pozivu realizirano i odobreno 2.320 zahtjeva za subvencioniranje kredita, a za što je Republika Hrvatska putem subvencija osigurala za 2017. godinu 17,5 milijuna kuna, za 2018. godinu 42 milijuna kuna, s projekcijom za 2019. i 2020. godinu od 35 milijuna kuna. Također, 41 zahtjeva je odbijeno a njih 38 je odustalo od podnesenog zahtjeva.

Dosadašnjom analizom utvrđeni su i ovi podaci:

  • rođeno : 165 djece (od čega 7 parova blizanaca)
  • prosječna životna dob korisnika kredita : 33 godine
  • prosječna površina stana : 92,85 m2
  • prosječna cijena nekretnine po m2 : 987,43 €/m2
  • prosječna cijena nekretnine ukupno : 77.612,83 €
  • prosječni rok otplate kredita : 20 godina
  • prosječna nominalna kamatna stopa : 3,27 %
  • prosječna efektivna kamatna stopa : 3,43 %
  • prosječan subvencionirani anuitet : 1.473,39 kn ili 195.32 €

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 65/17) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17).  

Pozivamo vas da i dalje pratite mrežne stranice Ministarstva na kojima će sve informacije biti pravovremeno objavljene.   

 
Novosti
Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
Narodne novine broj 76/17
Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
Narodne novine broj 65/17
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama