08.03.2017. - POS stanovi u Metkoviću

Nastavno na učestale upite građana glede izgradnje POS-ovih stanova u Gradu Metkoviću, a radi transparentnog informiranja javnosti, očitujemo se kako slijedi:

Program POS-ovih stanova u Gradu Metkoviću pokrenut je nakon što je Grad Metković utvrdio listu prvenstva s 82 zainteresirana kupca.

Sukladno tome, Agencija za pravni promet i upravljanje nekretninama, uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, provela je zakonsku proceduru i započela s gradnjom stanova čija je procijenjena vrijednost iznosila 1.040,00 eura po m².

Prema Odluci Gradskog vijeća Grada Metkovića od 16. veljače 2017. godine kojom se grad odriče komunalnog doprinosa za gradnju predmetne zgrade, omogućena je niža cijena po m² (994,00 €/m²).

U tijeku je potpisivanje predugovora za kupnju stana i vjerujemo kako će svi stanovi biti prodani zainteresiranim kupcima s liste te da ćemo na taj način pomoći rješavanje stambenog pitanja za 55 mladih obitelji.