17.03.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
(r.m. 132.n.)

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05)  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za provedbu programa i projekata Europske unije
Odjel za financijsko planiranje i kontrolu

- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka duže odsutne službenice – redni broj radnog mjesta 132.n. 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 27. ožujka 2017. godine. Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima oglasa održano je 12. travnja 2017. godine prema rasporedu iz poziva


Tekst Oglasa
Poziv na testiranje
Obavijest o ishodu postupka