06.04.2017. - Urbanistički planovi uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' i 'Vršna zona'

 
Javna rasprava o prijedlozima urbanističkih planova uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' Medvednica i 'Vršna zona' Medvednica i o pripadajućim strateškim studijama o utjecaju na okoliš provedena je u razdoblju od 06. ožujka do 04. travnja 2017. godine. Nositelj izrade planova je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinacija izrade povjerena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a stručni izrađivač je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Ministarstvo ovim putem zahvaljuje stručnoj i zainteresiranoj javnosti koja je dala svoje učešće u javnoj raspravi te dostavila svoje primjedbe i prijedloge na predloženu dokumentaciju. U tijeku je izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi koja će također biti dostupna na web stranici Ministarstva. Više informacija dostupno putem sljedećih poveznica:

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica


21.03.2017. - Održano javno izlaganje