08.09.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 35.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (,,Narodne novine" , broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-1- 2036/201292/05 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostomoga uredenja, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

GLAVNO  TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potenciiale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima  i pisarnicu

- informatički referent  - 1  izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže odsutne službenice (red.br. 35.) 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom OBRASCU u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom: "Za oglas - Klasa: 13", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 
Tekst oglasa
Obrazac prijave (docx)