12.09.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva

Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo javni poziv na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine - izmještanje državne ceste D34 - obilaznica Petrijevaca, 1. skupine na katastarskom česticama u k.o. Petrijevci u Općini Perijevci na području Osječko – baranjske županije, investitora Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, Vončinina 3. Poziv je namijenjen strankama u postupku: investitoru, vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama za koju se izdaje građevinska dozvola.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 25. rujna 2017. godine u vremenu od 12:00 do 15:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE.