05.10.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči

 
Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo javni poziv na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole radi izjašnjenja za zahvat u prostoru: Izgradnja brze ceste Šibenik-Drniš-Knin-Gr. BiH, dionica: Tromilja-granica BiH, I. faza od čvorišta Pakovo Selo do čvorišta Knin sjever, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama na području Grada Šibenika, Grada Knina, Grada Drniša, Općine Promina i Općine Biskupija u Šibensko-kninskoj županiji. Poziv je namijenjen strankama u postupku.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 17. listopada 2017. godine u vremenu od 13:00 do 15:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14., II. kat, soba 210. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE.