17.11.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“ broj: 58/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

Temeljem rješenja Odbora za državnu službu KLASA: UP/II-112-07/18-01/219, URBROJ: 566-01/11-18-2 od 17. svibnja 2018. godine  i rješenja Odbora za državnu službu KLASA: UP/II-112-07/18-01/220, URBROJ: 566-01/11-18-2 od 21. svibnja 2018. godine objavljuje se Ponovljeni poziv na testiranje i intervju za radna mjesta u

II. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
 Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
 Služba za građevno-tehničku regulativu
 1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s EU

 - viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 (red.br. radnog mjesta 62.)
 2. Odjel za građevne proizvode i usluge
 a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 (red.br. radnog mjesta 64.)

21.06.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 3. srpnja 2018. godine u 9:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

09.07.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu
 

Temeljem rješenja Odbora za državnu službu KLASA: UP/II-112-07/18-01/368, URBROJ: 566-01/11-18-2 od 25. svibnja 2018. godine objavljuje se Ponovljeni poziv na testiranje i intervju za radno mjesto u

Služba za stanovanje i komunalnog gospodarstvo
 1. Odjel za stanovanje
 - viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 (red.br. radnog mjesta 70.)

21.06.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 6. srpnja 2018. godine u 9:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

 


I. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
1. Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- viši stručni referent – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 18.)

16.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 16. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva.

16.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

 
2. Odjel za opće i tehničke poslove
a) stručni referent – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 24.)

18.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 20. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 prema rasporedu iz poziva.

28.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

b) stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 25.) 

18.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja održati će se dana 22. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 prema rasporedu iz poziva.

29.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
- viši informatički savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 33.)

10.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja održati će se 19. siječnja 2018. godine u 9:00 sati  u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

19.04.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka

Sektor za financije
Služba za proračun i računovodstvo
1. Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna
- stručni suradnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 42.)

18.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 26. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva.

16.4.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

2. Odjel za računovodstvene poslove
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 46.)

18.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 26. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva.

28.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

b) stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 48.)

18.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 28. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva.

16.4.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 51.) 

19.1.2018. - Prva faza testiranja kandidatkinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja održati će se 12. ožujka 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva.

 19.04.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka


II. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za građevno-tehničku regulativu
1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s EU
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 62.)

15.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 29. siječnja 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije  14. prema rasporedu iz poziva.

21.2.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

2. Odjel za građevne proizvode i usluge
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 64.)

15.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 29. siječnja 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije  14. prema rasporedu iz poziva.

21.2.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

b) stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 65.)

15.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 31. siječnja 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva.

1.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba za stanovanje i komunalnog gospodarstvo
1. Odjel za stanovanje
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 70.)

19.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 2. ožujka 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 prema rasporedu iz poziva.

2.8.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

2. Odjel za komunalno gospodarstvo
- stručni suradnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 77.)

19.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 5. ožujka 2018. godine u 08:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

16.4.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu


Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i registre
Odjel za rješenja i kontrolu
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 81.)

19.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 8. ožujka 2018. godine u 08:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

16.4.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

b) stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 82.)

19.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 8. ožujka 2018. godine u 08:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

11.4.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba za regulativu
Odjel za analize
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 90.)

19.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 8. ožujka 2018. godine u 08:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

16.4.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

b) stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 91.) 

19.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 8. ožujka 2018. godine u 08:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

16.4.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

 

III. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za prostorno uređenje
Služba za prostorne planove
Odjel za zaštićeno obalno područje
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 99.)

11.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 25. siječnja 2018. godine  u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

16.5.2018. - Rješenje o izboru kandidatkinje

Služba za planove državne razine i prostornu regulativu
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 106.)

11.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 25. siječnja 2018. godine  u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

16.4.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Sektor za pravne poslove
Služba za zakonodavstvo i međunarodno-pravne poslove
Odjel za međunarodno i europsko pravo
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 116.)

16.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 13. veljače 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva

16.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba za žalbe i zastupanje
Odjel za zastupanje
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 124.)

16.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 12. veljače 2018. godine u 08:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva.

1.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba za nadzor
- viši upravni savjetnik – 2 izvršitelja
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 126.)

16.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 2. veljače 2018. godine u 8:30 sati  u  Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

23.2.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu
19.04.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka
 

IV.  UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za eksploataciju mineralnih sirovina
- stručni suradnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 168.)

16.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 14. veljače 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

23.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba za investicije
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 170.)

16.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 14. veljače 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

29.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
1. Odjel za građevine državnog značaja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 176.) 

11.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 23. siječnja 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

21.2.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

2. Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 180.)

11.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 24. siječnja 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

23.2.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 184.) 

11.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 22. siječnja 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

21.2.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

V. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Područni ured u Zagrebu
Služba Zagreb I
- građevinski inspektor – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 191.)

12.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 6. veljače 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

23.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Služba Zagreb II
- viši građevinski inspektor – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 195.) 

12.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 6. veljače 2018. godine u 8:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

23.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu


Područni ured u Splitu
Služba Split I za Grad Split i centralno područje Splitsko-dalmatinske županije
- viši građevinski inspektor – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 205.)

16.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 1. veljače 2018. godine u 9:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Split, Mike Tripala 6. prema rasporedu iz poziva.

26.7.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Područna jedinica u Zadru – Odjel Zadarske županije
- građevinski inspektor – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 230.)

17.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 2. veljače 2018. godine u 9:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zadar, Ivana Mažuranića 30. prema rasporedu iz poziva.

23.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Sektor središta građevinske inspekcije
Služba pravne podrške radu građevinske inspekcije
a) viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 303.)

12.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se 8. veljače 2018. godine u 8:30 sati  u  Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva.

19.4.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka

b) stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 307.)

12.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, održati će se 9. veljače 2018. godine  u 8:30 sati  u  Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema raporedu iz poziva.

16.3.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu
 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 27. studenog 2017. godine.  Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua za kandidate koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja biti će objavljeno na ovoj web stranici najmanje pet dana prije održavanja testiranja.              


Tekst natječaja
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
19.4.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka
18.5.2018. - Obavijest o ishodu izvanrednog postupka
27.9.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi ponovljenog javnog natječaja