18.01.2018. - Prijedlog Zakona o komulanom gospodarstvu uvršten na dnevni red Hrvatskoga sabora

Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu uvršen je na dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora u prvo čitanje. Predloženim zakonom uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, održavanje komunalnog reda i druga pitanja značajna za komunalno gospodarstvo.

Donošenjem Zakona proisteći će slijedeće posljedice:
  • uspostavit će se sustav komunalnog gospodarstva usklađen sa zakonima kojima se uređuje opskrba vodom i odvodnja, gospodarenje otpadom, pogrebnička djelatnost, javna nabava, koncesije i pružanje usluga, te sa posebnim zakonima kojima se uređuju pitanja komunalnog gospodarstva
  • jasno i na odgovarajući način će se urediti pitanje značaja komunalnog gospodarstva za život i rad u jedinicama lokalne samouprave i načela na kojima se mora temeljiti komunalno gospodarstvo, međusobni odnos posebnih zakona kojima se uređuju pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu i obavljanje komunalne djelatnosti i Zakona o komunalnom gospodarstvu, pitanja organizacijskih oblika u kojima se obavljaju komunalne djelatnosti i pitanja vezana uz obavljanje tih djelatnosti, pitanja vezana uz građenje i održavanje komunalne infrastrukture, uključujući i financiranje istog i pitanja vezana uz određivanje razrez i naplatu komunalnog doprinosa i komunalne naknade
  • osigurat će se normativni uvjeti za poboljšanje provedbe komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave
  • omogućit će se jednostavno i brzo evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne infrastrukture izgrađene do stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu
  • tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu postat će pregledan i jednostavan za korištenje u provedbi čime će se poboljšat učinkovitost njegove provedbe.
Nacrt prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prihvatila je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine. U postupku izrade zakona provedeno je, u razdoblju od 16. ožujka 2017. do 15. travnja 2017. godine, javno savjetovanje za vrijeme kojeg je zainteresirana i stručna javnost mogla dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. 

Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu