SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Savjetovanje i uključivanje građana i stručne javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti na određeni propis.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nacrte zakona, drugih propisa i akata iz svoje nadležnosti, sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13. i 85/15.), objavljuje u aplikaciji e-Savjetovanja kako bi zainteresirana i stručna javnost mogla aktivno sudjelovati u njihovom donošenju. Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta također se javno objavljuju kako bi se vidio učinak savjetovanja.

Pristupite aplikaciji e-Savjetovanja i sudjelujte u javnim raspravama:

 

Koordinatorica za savjetovanje
Ministarstva graditeljstava i prostornoga uređenja: 
Daliborka Nović, dipl.iur.
Tel.: 01/3782 168


Za ostale informacije vezane uz savjetovanja iz djelokruga rada Ministarstva slijedite niže navedene linkove:  


Otvorena savjetovanja
Okončana savjetovanja
Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za zakone i podzakonske propise Ministarstva koji se planiraju donositi u 2018. godini
Izvješća o provedbi savjetovanja po godinama
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske