NASLOVNICA


ESI fondovi - informacija

 

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA NA POZIV
NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA - ENERGETSKA OBNOVA
I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA
JAVNOG SEKTORA
  

 

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijava KK.04.2.1.04 da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 18. siječnja 2018. ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegao gotovo 100% ukupnog raspoloživog iznosa Poziva.

Iz navedenog razloga, ovim putem, skrećemo pažnju potencijalnim prijaviteljima na odredbu Uputa za prijavitelje - točku 3.3. kojom je navedeno da se Poziv obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a.

  

 
Stambeno zbrinjavanje

 

SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA  
 

Putem projekta subvencioniranja stambenih kredita povoljnije do stana došlo je 2328 obitelji, 34 zahtjeva je odbijeno a njih 37 je odustalo od podnesenog zahtjeva. Analizom zaprimljenih zahtjeva vidljivo je da je ovaj program pokrio prostor cijele Republike Hrvatske, uključujući i ruralne sredine, a ne samo urbana središta.   

Za subvencionirane kredite, mogli su se prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu, ali je prodaju radi kupnje veće.  Više...

  

 
Stambeno zbrinavanje 

 

IZGRADITE KUĆU PO PROGRAMU POS-a
 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) provodi programe kojima se potiče gradnja i rekonstrukcija obiteljskih kuća u vlasništvu fizičkih osoba ili kupovina materijala za izgradnju. Riječ je o Programu poticanja gradnje i rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) kuća - Program “B” i Programu kreditiranja materijala za izgradnju stambenog prostora fizičkih osoba - Program „C“.

Pravo na kreditiranje imaju svi građani, državljani Republike Hrvatske koji nemaju vlastiti stambeni prostor, vlasnici neodgovarajućeg stambenog prostora koji žele riješiti svoj stambeni status novom izgradnjom ili proširenjem postojećeg stambenog prostora u obiteljskoj kući u vlasništvu.

  

  
Stambeno zbrinavanje 

 

PUT DO STANA KROZ PROGRAM POS-a
 

Program poticane stanogradnje (POS) provodi se kroz nekoliko modela koje, radi rješavanja stambenog pitanja, a ovisno o samim potrebama te sukladno materijalnom statusu, dobi i brojnosti članova obitelji, mogu iskoristiti svi građani Republike Hrvatske. Prednost na kupnju stana imaju osobe koje prvi put stječu nekretninu.

U proteklih godinu dana završeni su i useljeni stanovi u Splitu, Gospiću, Umagu i Malom Lošinju, a u izgradnji je 237 stanova i to u Fažani (12), Metkoviću (55), Punatu (22) i Šibeniku (148). Više...

  


Oglasna ploča - informacija 

 

JAVNI POZIVI NA UVIDE U SPIS PREDMETA
OBJAVLJENI NA OGLASNOJ PLOČI   

 

19. siječanj 2018. - Na oglasnoj ploči internetske stranice Ministarstva objavljen je javni poziv, strankama u postupku, na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole radi izjašnjenja za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija i dogradnja USS-a 14-32 i staza za vožnju „A-H“ na katastarskim česticama u k.o. Smoković i k.o. Zemunik, na vojnom dijelu Zračne luke Zadar, na području Općine Zemunik Donji u Zadarskoj  županiji. Uvid se može izvršiti 30. siječnja 2018. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14., II. kat, soba 208. Više...


Zapošljavanje u državnoj službi

 

OBJAVLJENI REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME 
 

19. siječanj 2018. - Objavljeno je rješenje o prijamu stručne savjetnice u državnu službu temeljem raspisanog Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme Klasa: 112-07/17-02/14, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-1 od 11. rujna 2017. godine.  Više informacija o natječaju i dosad objavljenim rješenjima o prijamu pročitajte OVDJE

 
Zapošljavanje u državnoj službi

 

OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME 
 

19. siječanj 2018. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je objavilo Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. Traži se voditelj Pododsjeka pisarnice i pismohrane u Glavnom tajništvu Ministartsva. Službenik/ca se prima na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom OBRASCU do 29. siječnja 2018. godineViše...

  
Zapošljavanje u državnoj službi 

 

POZIVAJU SE KANDIDATI KOJI SU UDOVOLJILI FORMALNIM UVJETIMA NATJEČAJA DA SE ODAZOVU NA TESTIRANJE 
 

19. siječanj 2018. - Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, da se odazovu na testiranje i intervju. Testiranja se provode po redosljedu i na način kako je definirano u pozivima za pojedina radna mjesta. 

Više informacija o terminima održavanja testiranja pročitajte OVDJE


ESI fondovi - informacija

 

ODRŽANA DRUGA INFORMATIVNA RADIONICA O
ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA JAVNOG SEKTORA  

 

18. siječanj 2018. - U srijedu 17. siječnja 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je druga po redu informativna radionica za predstavnike tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova, ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima koje obavljaju društvene djelatnosti, kao potencijalne prijavitelje u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. Više...

  

  
Propisi u procesu donošenja

 

PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU UVRŠTEN NA DNEVNI RED HRVATSKOGA SABORA 
 

18. siječanj 2018. - Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu uvršen je na dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora u prvo čitanje. Predloženim zakonom uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, održavanje komunalnog reda i druga pitanja značajna za komunalno gospodarstvo.

Donošenjem Zakona proisteći će slijedeće posljedice... Više...

 
ESI fondovi  

 

ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA  
 

18. siječanj 2018. - U sklopu poziva  'Energetska obnova višestambenih zgrada' dosad je potpisano 557 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Podsjetimo, na poziv Ministarstva koji je bio otvoren u razdoblju od 17. listopada 2016. godine do 31. siječnja 2017. godine, zaprimljeno je 649 prijava od kojih kriterije zadovoljava njih 596. Iznos ukupne investicije je preko milijardu kuna, a više od 560 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Pregled dosad potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata može se preuzeti OVDJE

  


Informacija

 

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 
 

18. siječanj 2018. - Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/2015) a procjenu vrše ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji. Ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen je pristup korisnim informacijama preko Informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine kojeg je izradilo i razvija Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Kako podnijeti zahtjev za pristup aplikaciji pročitajte u uputi Ministarstva. Više...


Zapošljavanje u državnoj službi

 

OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME 
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je objavilo Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. Traži se stručni savjetnik u Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, Sektoru za programe i projekte Europske unije. Službenik/ca se prima na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutnog službenika, ali najdulje do 31. listopada 2018. godine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom OBRASCU do 22. siječnja 2018. godineViše...


Građevinska inspekcija 

 

UKLANJA SE BESPRAVNA GRADNJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 
 

17. siječanj 2018. - Građevinska inspekcija u suradnji sa ugovornom tvrtkom započela je danas s uklanjanjem bespravne gradnje u Istri.

U ovoj fazi u planu je rušenje dvadesetak objekata većinom građenih na području Općine Vodnjan u naselju Peroj. Riječ je o građevinama koje su vlasnici sagradili bez potrebnih odobrenja za gradnju i na području koje je u prostornom planu ucrtano kao  izvan građevinsko područje. Više...

  
ESI fondovi - informacija

 

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA
  

 

Od 15. siječnja 2018. godine podnose se projektni prijedlozi za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora na Poziv Ministarstva objavljenog 16. studenog 2017. godine. U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80 tisuća kuna, a najviši 40 milijuna kuna. Više...OBAVIJEST MINISTARSTVA POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA
 

Slijedom stupanja na snagu nove Uredbe o indeksu razvijenosti (Narodne novine broj 131/17) od 29. prosinca 2017. te nove Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) od 01. siječnja 2018. godine, te posljedično upita o eventualnoj primjeni odredbi istih na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (ref. broj: KK.04.2.1.04), ovim putem obavještavamo potencijalne prijavitelje da...Više...

  

  
Energetska obnova obiteljskih kuća

 

INFORMACIJA O STATUSU PRIPREME POZIVA
 

16. siječanj 2018. - Zbog velikog interesa stručne ali i šire javnosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ovim putem informira sve zainteresirane o statusu pripreme i objave Poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Ministarstvo planira navedeni Poziv objaviti promptno po ispunjavanju osnovnog preduvjeta za pripremu Poziva, a koji je vezan za izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine. Uredba ne predviđa mogućnost da korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), iz kojeg su osigurana sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, bude fizička osoba. Više...

    
EU programi  

 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA U OKVIRU ESPON CILJANE ANALIZE 'Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas – SPIMA'
Brusseles, 6. veljače 2018.

 
Graditeljstvo - informacija

 

OBJAVLJEN POPIS KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
IZ STRUKOVNOG PODRUČJA STROJARSTVA  

 

15. siječanj 2018. - Obavljen je popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz strukovnog područja strojarstva koji će se održati 22. veljače 2018. godine. 

Stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva a polaže se usmeno pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koje se osniva za svako strukovno područje predviđeno ispitnim programom. Više informacija o polaganju ispita, izvorima za polaganje i ispitnim rokovima možete pročitati OVDJE

 
Informativne radionice

 

PRIJAVITE SE NA JEDNODNEVNE RADIONICE O KORIŠTENJU INFORMACIJSKOG SUSTAVA eDOZVOLA  
 

Ministarstvo započinje s novim ciklusom jednodnevnih radionica o korištenju nadograđenog informacijskog sustava za izdavanje dozvola - eDozvola. Radionice će se održavati svakog četvrtka, počevši od 18. siječnja 2018. godine, u vremenu od 11 do 14 sati, u prostoru Ministarstva u Zagrebu - Ulica Republike Austrije 14.

Više informacija o dosad održanim radionicama, načinu prijave i dostupnim terminima pročitajte OVDJE.

  

          
Otvoreni javni poziv

 

USAVRŠAVANJE CERTIFICIRANIH GRAĐEVINSKIH RADNIKA 
 

Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe koji uključuje teorijski i praktični dio izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Više...

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na tel. broj: 01/3782-185; svakim radnim danom od 9 -16h. 

 
ESI fondovi - informacija

 

ODRŽANA PRVA INFORMATIVNA RADIONICA O
ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA JAVNOG SEKTORA  

 

4. siječanj 2018. - Održana je prva informativna radionica za predstavnike tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova, ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima koje obavljaju društvene djelatnosti, potencijalne prijavitelje na poziv za dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'.  Više...

  

   
Subvencioniranje stambenih kredita - HINA

 

ŠTROMAR: SUBVENCIONIRANJEM KREDITA VIŠE OD 2330 OBITELJI POVOLJNIJE DOŠLO DO STANA 
 

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izjavio je, u petak 22. prosinca 2017. godine, kako je putem projekta subvencioniranja stambenih kredita povoljnije do stana došlo više od 2330 obitelji, a taj i projekt energetske obnove zgrada označio je najvažnijim ovogodišnjim projektima tog ministarstva.

Štromar je na predbožićnom druženju s novinarima kazao kako je projekt subvencioniranja stambenih kredita u početku skeptično prihvaćen, no kako je jako dobro prošao te je mnogo obitelji dobilo svoje stanove i počelo graditi kuće. Više...

  

   
Propisi - informacija

 

DONESEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA   

 

2. siječanj 2018. godine - Hrvatski je sabor na 6. sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine jednoglasno donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima. Donošenjem ovoga Zakona između ostaloga osigurava se provedba izmijenjene Uredbe (EU) br. 305/2011 za usklađeno područje građevnih proizvoda.

Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 130/17. od 27. prosinca 2017. i stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 4. siječnja 2018. godine.

  

 
Savjetovanje s javnošću 

 

PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA NA JAVNOM SAVJETOVANJU   
 

Javno savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama otvoreno je 27. prosinca 2017. te se isto provodi u trajanju od 30 dana odnosno do 26. siječnja 2018. godine.


Predstavnici zainteresirane javnosti svoje prijedloge i komentare uz prethodnu registraciju mogu poslati putem portala eSavjetovanja


ESI fondovi - informacija

 

DRŽAVNI TAJNIK UHLIR NA SVEČANOM POTPISIVANJU SPORAZUMA ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG ESIF KREDITA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA JAVNE ZGRADE  
 

29. prosinac 2017. godine - Državni tajnik Željko Uhlir prisustvovao je svečanom potpisivanju Sporazuma za provedbu financijskog instrumenta ESIF kredita za energetsku učinkovitost za javne zgrade.

Riječ je o sporazumu kojim Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.' (OPKK), dodjeljuje doprinos te izravno ovlašćuje HABOR za provedbu spomenutog financijskog instrumenta koji se sufinancira sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru OPKK. Više...

  

 
Komunalno gospodarstvo  - informacija

 

MINISTAR ŠTROMAR I GRADONAČELNIK JENKAČ POTPISALI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA KAPITALNE POMOĆI  
 

U četvrtak, 28. prosinca 2017. godine, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar i gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač potpisali su Odluke o dodjeli sredstava kapitalne pomoći za projekte poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda. Projekt modernizacije – asfaltiranja nerazvrstanih cesta  i nogostupa na području grada, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sufinancira sa 145.000 kuna a projekt gradnje ograde i proširenja igrališta u Novom Marofu sa 96.000 kuna. Više...

  

  
Propisi - informacija

 

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU PRIHVAĆEN NA DANAŠNJOJ SJEDNICI VLADE  
 

21. prosinac 2017. - Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici prihvatila Nacrt prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu te ga uputila u saborsku proceduru. 

Donošenjem predloženog Zakona proisteći će slijedeće posljedice: uspostavit će se sustav komunalnog gospodarstva usklađen sa zakonima kojima se uređuje opskrba vodom i odvodnja, gospodarenje otpadom, pogrebnička djelatnost, javna nabava, koncesije i pružanje usluga, te sa posebnim zakonima kojima se uređuju pitanja komunalnog gospodarstva...Više...

  

   
Europski strukturni i investicijski fondovi

 

KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA JAVNOG SEKTORA  


18. prosinac 2017. - Povodom otvaranja Poziva 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja danas je u zagrebačkom hotelu International organiziralo Konferenciju za predstavnike državne, regionalne i lokalne samouprave kako bi ih informiralo o kriterijima i uvjetima koje je potrebno ispuniti kako bi kao potencijalni prijavitelji mogli energetski obnoviti svoje zgrade.  Više informacija...

Općenito o pozivu   Poziv 4c1.4      Informativne radionice 


Informacija 

 

POTPREDSJEDNIK VLADE, MINISTAR ŠTROMAR
NA KONFERENCIJI O RADU I IZVOZU HRVATSKIH TVRTKI I STATUSU RADNIKA U SRNJ I EU  

 

14. prosinac 2017. - Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar sudjelovao je na tradicionalnoj Konferenciji o radu i izvozu hrvatskih tvrtki i statusu radnika u SRNJ i EU koja se danas održala u  Düsseldorfu.

Konferenciju je organizirala neprofitna poslovna udruga INGRA-DET, GIU, pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a okupila je velik broj hrvatskih poduzetnika u graditeljstvu, brodogradnji i ostalim tehničkim strukama u Saveznoj Republici Njemačkoj. Više...

   
Procjena vrijednosti nekretnina 

 

STRUČNI SEMINAR O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA   
 

8. prosinac 2017. - U organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama -  APIS IT d.o.o. u prostorijama APIS IT-a u Zagrebu (Paljekova 18.), danas se održava stručni seminar o procjeni vrijednosti nekretnina za ovlaštene procjenitelje. 

Predavanja drže stručnjaci iz područja procjene vrijednosti nekretnina predvođeni državnim tajnikom mr.sc. Željkom Uhlirom. Detaljan raspored predavanja možete pogledati OVDJE

Više informacija o seminaru i prezentacije predavača

  

        
ESI fondovi - energetska obnova vrtića, škola...

 

POTPISANO 214 UGOVORA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA
 

U sklopu poziva  'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' potpisana su 214 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EFRR-a. Podsjetimo, poziv Ministarstva bio je otvoren za prijave u razdoblju od 22. studenog 2016. godine do 20. veljače 2017. godine. Navedenim projektima će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeliti više od 342 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata može se preuzeti OVDJE

 
Prostorno planiranje - informacija 

 

ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA DODIJELJENO 3 MILIJUNA KUNA      
 

Objavljen je popis općina i gradova koje su u 2017. godini dobile 3 milijuna kuna za izradu prostornih planova lokalne razine.
Prilikom raspodjele sredstava stručno Povjerenstvo Ministarstva uzimalo je u obzir nekoliko kriterija: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana. Više... 

     
Energetsko certificiranje - informacija 

 

IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA PUTEM INFORMACIJSKOG SUSTAVA ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC)   


Od 1. listopada 2017. godine izdavanje energetskih certifikata u Republici Hrvatskoj moguće je jedino pomoću Informacijskog sustava energetskih certifikata (lEC).

IEC je aplikacija koja omogućuje ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i/ili redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, izdavanje i pohranu energetskih certifikata i unos podataka o energetskom stanju zgrade. Više...

   
Energetska učinkovitost

 

BESPLATNO PREUZMITE NOVU VERZIJU RAČUNALNOG PROGRAMA
ZA ODREĐIVANJE ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE  

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade, izrađen od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike. Danas je objavljena nova verzija programa. Više...

                          
Propisi - informacija 

 

PREDAJTE ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA  - NOVI ROK 30. LIPNJA 2018.   
 

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17)  ponovno se otvorio rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.

Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Više...

                      
Europski strukturni i investicijski fondovi 

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U PROVEDBI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom – smatra se nepravilnošću.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao Posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja ESI fondova, ovim putem objavljuje prezentaciju u kojoj donosi pregled najčešćih nepravilnosti te objašnjenje procedura kod utvrđivanja istih kao i moguće posljedice, a sve u svrhu sprječavanja  novih nepravilnosti i financijskih korekcija. Više informacija o prijavi nepravilnosti možete pročitati OVDJE