Obavijesti o izradi prostornih planova

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., članci 86.-89.), nositelj izrade prostornog plana dužan je obavijestiti javnost o izradi prostornog plana (izradi novog plana, njegovih izmjena i/ili dopuna, odnosno zasebno stavljanje izvan snage) i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Obavijesti o izradi prostornih planova dostavljaju se u roku od osam dana od objave u službenom glasniku na adresu elektroničke pošte:
andrijana.zelic@mgipu.hr

Obavijesti o izradi prostornih planova državne razine:

28.05.2015. - Izrada Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica, s kartografskim prikazom
28.05.2015. - Izrada Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica, s kartografskim prikazom

Obavijesti o izradi prostornih planova po županijama:
 
Grad Zagreb
Istarska županija
Koprivničko-križevačka županija
Krapinsko-zagorska županija
Ličko-senjska županija
Međimurska županija
Osječko-baranjska županija
Požeško-slavonska županija
Primorsko-goranska županija
Sisačko-moslavačka županija
Splitsko-dalmatinska županija
Šibensko-kninska županija
Virovitičko-podravska županija
Zadarska županija
Zagrebačka županija