Zadarska županija

 
17.02.2017. - Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana
06.02.2017. - Izrada Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 1 u Kruševu – UPU 43, Grad Obrovac
06.02.2017. - Izrada Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 2 u Kruševu – UPU 44, Grad Obrovac
27.01.2017. - Izrada Urbanističkog plana uređenja zone 'Sjeverozapadnog dijela gospodarske zone Ninski stanovi', Grad Nin
27.01.2017. - Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Rupe', Grad Nin
08.12.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) - „Golo Brdo“ u Sukošanu
30.11.2016. - Izrada II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone komunalno-servisne namjene, Grad Biograd na Moru
11.11.2016. - Izrada I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Galovac
11.11.2016. - Izrada III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija 'Maraska park' u Zadru
11.11.2016. - Izrada II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex kamenolom Puta, Grad Zadar
03.10.2016. - Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja „Debeljak-Istok“ i „Debeljak-Zapad“, Općina Sukošan
02.09.2016. - Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga
02.09.2016. - Izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Paška rebra 3 – zapad, Grad Pag
10.08.2016. - Izrada II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovno industrijske zone Veljane, Grad Benkovac
03.08.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Crna Dujmova, Grad Obrovac
03.08.2016. - Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Crnopalj“, Općina Novigrad
14.07.2016. - Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Punta Šepurine“ Zaton, Grad Nin
17.06.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa „Ždrijac 1“ – Nin, Grad Nin
17.06.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja zone „Sridnji put“ – Zaton, Grad Nin
17.06.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu - „Makarska“, Općina Sukošan
30.05.2016. - Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
10.05.2016. - Izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kotica, Grad Pag
10.05.2016. - Izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Proboj, Grad Pag
10.05.2016. - Izmjena Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga
21.04.2016. - Izrada II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda) i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za područje bivše tvornice mreža, Grad Biograd na Moru
21.04.2016. - Izrada II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene, Grad Biograd na Moru
21.04.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa ispred centralnog dijela Grada, Grad Biograd na Moru
21.04.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“, Grad Biograd na Moru
05.04.2016. - Dopuna Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik
04.04.2016. - Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja
04.04.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja stambene zone Crna Punta u Kruševu-UPU 9, Grad Obrovac
23.03.2016. - Izrada I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca
23.02.2016. - Izrada II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pašman
19.02.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja lučkog prostora Povljana i poslovne zone „Porat“, Općina Povljana
02.02.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja zone Ćoze, Općina Posedarje
29.01.2016. - Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica
29.12.2015. - Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja stambene zone Kogolišća - UPU br.4, Općina Kukljica
16.04.2015. - Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mješovite poslovno-proizvodno-stambene zone Mazija jugoistok
10.04.2015. - Izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nina
03.11.2014. - Izrada planova u Općini Sveti Filip i Jakov
23.10.2014. - Izrada Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran, Općina Preko
23.10.2014. - Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica-zapad, Općina Preko
05.09.2014. - Izrada Urbanističkog plana uređenja zone Donja Draga-Ivandići, Općina Posedarje